Anders Financieren

Anders Financieren is crowdfunden voor non-profit organisaties. Wij stellen organisaties uit de ouderen- en gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, sociale woningbouw, cultuur of onderwijs in staat om financiering aan te boren bij een breed publiek. Het gaat daarbij om projecten met een groot maatschappelijk belang waarvoor een organisatie haar (lokale) betrokkenheid ook middels een andere, directe wijze van financieren vorm wenst te geven. Ons platform stelt die organisaties in staat om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers professioneel op te bouwen en te onderhouden.

Kijk voor meer informatie op www.andersfinancieren.nl